Leveranstid 2-4 dagar. Fri frakt vid köp över 1000 kr.

0

Din kundvagn är tom

Integritetspolicy

Allmänt

Denna policy avser integritet och beskriver hur

Toyrock Oy 
kundservice (at) toyboxshop.se

Kontaktperson:

emmi@toybox.fi

samlar in, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller när Toyboxshop tillhandahåller tjänster och produkter såsom t.ex. när du handlar hos oss på Toyboxshop, har kontakt med vår kundservice, besöker våra webbplatser eller skapar ett konto på vår webbshop.

Toyrock Oy är personuppgiftsansvarig för att Toyboxshop behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Information som vi samlar in är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Tidpunkt för registrering
 • Godkännande till direkt marknadsföring
 • Diverse information som samlats in i samband med potentiella tävlingar/kampanjer
 • Transaktionshistorik på www.toyboxshop.se
 • Information om användning av webbplatsen
 • Övrig information som kunden ger

Den insamlade informationen används till:

 • Att erbjuda kunden våra tjänster/produkter samt för direktmarknadsföring (t.ex. nyhetsbrev)
 • Kundservice och för att upprätthålla kundrelationer
 • Att utveckla våra tjänster och produkter

Vi samlar in denna information för att kunna erbjuda den service och funktionalitet som förväntas och för att kunna fullgöra vår del av t.ex. ett köpeavtal. Insamling av personuppgifter är en förutsättning för att du ska kunna handla hos oss.

Följande har tillgång till lagrade personuppgifter:

 • Vårt företag och företagets anställda
 • Samarbetspartner: betalningsförmedlare
 • Samarbetspartner: leverantör
 • Samarbetspartner: IT-företag, som upprätthåller vår webbshop

Toyboxshop sparar endast personuppgifterna så länge det är berättigat av ändamålet. Hur lång tid detta är kan variera beroende på typ av personuppgift, ändamål och lagstiftning.

Du har rätt att avsluta din prenumeration av vårt nyhetsbrev, och på så sätt neka framtida marknadsföring via e-post. Detta kan du göra via länken som medkommer i nyhetsbrevet.

Toyboxshop kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera, avidentifiera eller komplettera dina uppgifter om de upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Som registrerad äger du rätt att begära:

 • Tillgång till dina personuppgifter och ett registerutdrag eller en kopia över vilka personuppgifter Toyboxshop behandlar om dig.
 • Rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att Toyboxshop rättar felaktiga eller ofullständiga uppgifter som behandlas om dig.
 • Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för.
 • Du har rätt att återkalla ditt samtycke gällande behandling av dina personuppgifter när de behandlas inom ramen för samtycke. Du kan alltid avsluta din prenumerationen av direktmarknadsföringsmeddelanden i nyhetsbrevet via avbokningslänken. Du kan också begära en avbokning av direktmarknadsföringsmeddelanden via e-post: kundservice (at) toyboxshop.se.

Vi kan dock ha rätt att behandla din information av andra legitima skäl. Återkallandet av samtycke påverkar inte lagenligheten av behandlingen som ägde rum innan mottagandet av meddelandet gällande återkallning.

 • Du har rätt till dataportabilitet, det innebär att under vissa förutsättningar har du rätt att få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt format till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Innan du kan använda ovannämnda rättigheter, är vi tvungna att be om information för att kunna identifierad dig. Denna information sparas inte utan raderas omedelbart efter att du blivit identifierad.

Om du önskar att använda dessa rättigheter gällande dina personuppgifter, ber vi dig göra en skriftlig ansökan till följande adress: kundservice (at) toyboxshop.se

Vi behandlar din ansökan och svarar dig så snabbt som möjligt, senast inom 30 dagar, vilket lagen kräver.