Leveranstid 2-4 dagar. Fri frakt vid köp över 1000 kr.

0

Din kundvagn är tom

Fem enkla steg för rent poolvatten

Fem enkla steg för rent poolvatten - kemikaliedispenser

 

Att hålla vattnet i en ovanmarkspool eller ett spabad rent är lättare än du tror! Det räcker med att följa dessa fem olika steg: mät och justera vattnets pH-värde, desinficera poolvattnet, förebygg beläggningar, klargör det grumliga vattnet och rengör poolen mekaniskt. Se också till att kontrollera filtret regelbundet och rengör eller byt ut det vid behov.

Steg 1: Mät och justera vattnets pH-värde

För att mäta vattnets pH-värde används testremsor. Ett lämpligt pH-värde för poolvatten är 7,0-7,4. Om pH-värdet är för högt eller lågt, fungerar inte poolkemikalier optimalt i vattnet för att hålla det rent och klart. Sträva efter att hålla ett pH-värde på 7,2. Om vattnets pH-värde är över 7,4, ska pH-värdet justeras med produkten pH Minus. Om pH-värdet är under 7,0, används produkten pH Plus.

Steg 2: Desinficera poolvattnet

Vattnet i poolen bör vara rent och klart för att göra det till ett säkert och trevligt ställe att tillbringa en sommardag. Skräp och smuts hamnar ständigt i poolen från både omgivningen och människor som badar. Desinficerande rengöringsmedel ser till att bakterier och orenheter inte ökar och sprider sig i poolvattnet.

Poolvattnet kan desinficeras med klorbaserade eller klorfria produkter. Båda alternativen lämpar sig väl för kontinuerlig skötsel av poolvattnet. Mängden som ska tillsättas beror alltid på vattnets kvalitét.

Det finns många faktorer som påverkar vattnets kvalitét. En större dos desinfektionsmedel behövs i en pool med varmt vatten och om poolen utsätts för solljus. Ju mer poolen används, desto mera desinfektionsmedel krävs.

Poolvatten måste chockbehandlas för snabb rengöring och underhållas med så kallade långvariga desinfektionsmedel.

2.1 Desinficering av poolvatten med klor

Snabb rengöring av vatten, så kallad chockbehandling

Chockbehandling innebär att ett mer effektivt desinfektionsmedel tillsätts i vattnet, vilket rengör vattnet samt avlägsnar beläggningar och missfärgningar. Vi rekommenderar att göra chockbehandlingen med snabbklorpulver. En chockbehandling bör alltid göras i början, när poolen precis har blivit fylld med vatten. Vattnet hålls rent när klorhalten är 0,5-1,0 mg/l. Klorhalten i poolvatten bör testas regelbundet med testremsor. Vi rekommenderar även att byta ut poolvattnet nu som då.

Håll poolvattnet rent

Syftet med klor veckotabletter är att upprätthålla en optimal klorhalt i poolvattnet, så att det ständigt är rent och klart. Tabletterna placeras i en barnsäkrad, flytande kemikaliedispenser. Nya tabletter läggs till i kemikaliedispensern ungefär en gång i veckan, beroende på hur flitigt poolen används.

Multitabletter är ett smidigt alternativ för behandling av badvattnet. Den unika multitabletten fungerar på tre olika sätt: den desinficerar, flockar och motverkar algbildning. Tabletten placeras i en flytande kemikaliedispenser. Tabletterna ska inte placeras direkt i poolvattnet, eftersom det riskerar att bleka poolbotten. Om du väljer att använda multitabletter, rekommenderar vi att chockbehandla poolvattnet med snabbupplösligt klor en gång i veckan.

2.2 Desinficering av poolvatten utan klor

För klorfri chockbehandling vid uppstart och vid eventuellt problemvatten används klorfritt granulat som är baserat på aktivt syre. När produkten löser sig i vatten frigörs en aktiv substans som oxiderar föroreningar i vattnet. För att fungera korrekt, bör det klorfria granulatet användas i kombination med en aktivator, som förlänger och ökar desinfektionseffekten av aktivt syre. 

Steg 3: Tillsätt algmedel

Sporer från mikroorganismer transporteras genom luften, och det kan inte undgås att de hamnar i poolvattnet. Den omgivande miljön – hög värme, mycket regn och stor badaktivitet, påverkar också utvecklingen av beläggningar i poolen. Algmedel förhindrar att poolen blir hal och får beläggningar i bottnen och på sidorna.

Algmedel tillsätts i poolvattnet en gång i veckan. Användning av algmedel lämpar sig för såväl klorbaserad som klorfri vattenrengöring. Om det börjar bildas beläggningar på botten och väggarna i poolen, rekommenderar vi att du desinficerar poolen med antingen snabbklorpulver eller klorfritt granulat ämnat för desinfektion, innan du använder algmedlet.

Steg 4: Klargör det grumliga vattnet

Om poolen används flitigt och sommaren är varm, kan poolvattnet bli grumligt. De minsta smutspartiklarna passerar filtret, och kan kännas omöjliga att ta upp med en bottensugare. I dessa fall kan det bli nödvändigt att tillsätta ett flockningsmedel, som samlar upp små svävande partiklar i större enheter, som därefter lättare kan fångas upp av poolens filter eller med en bottensugare. Om poolen inte har ett filter kommer smutspartiklarna att falla till botten av poolen.

Grumligt vatten i din pool eller i ditt spabad kan orsakas av en organisk förorening eller till följd av att vattnets pH-värde är eller har varit för högt under en längre period. Mät och justera alltid vattnets pH-värde innan du tillsätter några andra poolkemikalier.

Steg 5: Mekanisk rengöring - Det krävs mer än kemisk vattenvård

För att hålla poolen och poolvattnet rent, bör poolen även regelbundet rengöras mekaniskt. Det är inte tillräckligt att använda kemisk vattenvård, för att hålla vattnet fräscht och inbjudande. Det är också nödvändigt att filtrera vattnet effektivt genom pumpsystemet samt att regelbundet ta bort skräp och orenheter. Större skräp såsom löv och gräs bör dagligen avlägsnas med en ytvattenhåv/skimmer. Poolbotten bör regelbundet dammsugas - manuellt eller med en automatisk bottensugare. När poolen inte används ska poolöverdraget placeras på poolen, både för att förhindra att skräp och orenheter inte hamnar i vattnet, men även för att poolvattnet ska hållas varmt.

Ju bättre du orkar ta hand om din pool, desto längre kommer du att kunna använda den. Ju mer mekanisk rengöring som görs, desto mindre kemikaliska rengöringsmedel behövs. Detta i sin tur minskar slitaget på filterpumpen.

Läs även